En Series cao su ống

có thể 15, 2017
VI 853 1SN thủy lực cao su ống

EN853-1SN thủy lực cao su ống

Giới thiệu dầu khoáng chất lỏng, dầu hạt giống rau và hiếp dâm, glycol và polyglycol dựa trên dầu, Các loại dầu trong dung dịch nước nhũ tương, nước. Che:Cao su tổng hợp môi trường chống tăng cường: Một trong những cao [Giáo dục]
Tháng sáu 2, 2017
EN853-2SN thủy lực cao su ống

EN853-2SN thủy lực cao su ống

Giới thiệu dầu khoáng chất lỏng, dầu hạt giống rau và hiếp dâm, glycol và polyglycol dựa trên dầu, Tổng hợp các este dựa trên dầu, Các loại dầu trong dung dịch nước nhũ tương, nước. Che:Môi trường kháng sinh tổng hợp [Giáo dục]
Tháng sáu 3, 2017
EN854 R3 thủy lực cao su ống

EN854 R3 thủy lực cao su ống

Tính năng vừa áp lực ống nước cho thủy lực ứng dụng nhiệt độ làm việc -40 + 100℃(125℃ discontinuous) Cover:đen, Tổng hợp cao su chịu dầu, điều kiện mài mòn và thời tiết. Tăng cường: hai cao [Giáo dục]
Tháng sáu 5, 2017
EN854 R6 thủy lực cao su ống

EN854 R6 thủy lực cao su ống

Features Low pressure hose for hydraulic applications Working temperature -40 + 100℃(125℃ discontinuous) Cover:đen,Tổng hợp,cao su chịu dầu,điều kiện mài mòn và thời tiết. Tăng cường:một sức đề kháng cao dệt sợi. Tube:Tổng hợp [Giáo dục]